BADANIA PSYCHOLOGICZNE DLA KAŻDEGO

Jeżeli chcesz zrobić badanie psychologiczne, jesteś we właściwym miejscu. Przy Ośrodku Szkoleń ENIGMA mieszczącym się w Kielcach na ul. Paderewskiego 14, otworzyliśmy nowoczesną pracownię do badań psychologicznych. Aby zapisać się na badanie psychologiczne wypełnij formularz w zakładce: zapisy na badanie. Po otrzymaniu zgłoszenia na badanie psychologiczne skontaktujemy się z tobą niezwłocznie.

 

    Poniżej zamieszczamy zaświadczenie potwierdzające wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiąbiorców prowadzących pracownię psychologiczną.

Pracownia Badań Psychologicznych ENIGMA jest prywatną placówką, która świadczy usługi w zakresie badań psychologicznych. Pracownia zajmuje się diagnostyką psychologiczną związaną z orzecznictwem psychologicznym, oraz posiada wszelkie wymagane zezwolenia, które są niezbędne do prowadzenia badań psychologicznych, oraz wystawiania odpowiednich orzeczeń i opinii psychologicznych. Pracownia Badań Psychologicznych ENIGMA jest wpisana do Rejestru Pracowni Psychologicznych prowadzonym przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego pod numerem 53/14. Pracownia Badań Psychologicznych ENIGMA dzięki nowoczesnej aparaturze oraz testom rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, umożliwia rzetelną i obiektywną ocenę predyspozycji psychologicznych, motorycznych i intelektualnych pracowników.