BADANIA PSYCHOLOGICZNE

Pracownia Badań Psychologicznych ENIGMA jest prywatną placówką, która świadczy usługi w zakresie badań psychologicznych. Pracownia zajmuje się diagnostyką psychologiczną związaną z orzecznictwem psychologicznym, oraz posiada wszelkie wymagane zezwolenia, które są niezbędne do prowadzenia badań psychologicznych oraz wystawiania odpowiednich orzeczeń i opinii. Pracownia Badań Psychologicznych ENIGMA jest wpisana do Rejestru Pracowni Psychologicznych prowadzonym przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego pod numerem 53/14. Pracownia Badań Psychologicznych ENIGMA dzięki nowoczesnej aparaturze oraz testom rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, umożliwia rzetelną i obiektywną ocenę predyspozycji psychologicznych, motorycznych i intelektualnych pracowników.

W pracowni psychologicznej znajduje się:

  • sala do badań zbiorowych, w której przeprowadzane są testy psychologiczne (testy osobowości, temperamentu oraz sprawności umysłowej),
  • sala do badań aparaturowych zaopatrzona w ciemnię kabinową, aparat krzyżowy, stereometr, wirometr, miernik czasu reakcji; które sprawdzają funkcjonowanie procesów myślowych, oraz sprawność psychomotoryczną,
  • pokój psychologa, w którym przeprowadzane są wywiady psychologiczne,

Przy pracowni psychologicznej znajduje się również poczekalnia dla osób badanych, minibarek, oraz toaleta.

Pracownia psychologiczna jest wyposażona w sprzęt elektroniczny umożliwiający archiwizację danych osobowych, oraz nowoczesny sprzęt komputerowy, który umożliwia szybkie przetwarzanie wyników badań, wystawianie odpowiednich orzeczeń i rachunków.