Wykonujemy następujące badania psychologiczne:

 

 1. Kierowców oraz kandydatów na kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy,

 2. Kandydatów na instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy,

 3. Kontrolne badania instruktorów i egzaminatorów,

 4. Kierowców pojazdów uprzywilejowanych,

 5. Kierowców pojazdów służbowych,

 6. Kierowców skierowanych przez policję lub lekarza w związku z:

            - przekroczeniem dopuszczalnej liczby punktów karnych,

            - spowodowaniem wypadku drogowego,

            - prowadzeniem pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu bądź środka psychoaktywnego,

 7. Motorniczych oraz kandydatów na kierujących tramwajem,

 8. Osób ubiegających się o przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdami,

 9. Operatorów maszyn budowlanych,

10. Operatorów wózków widłowych i innych,

11. Osób wykonujących prace na wysokościach.

 

Wszystkie badania psychologiczne są wykonywane w miłej oraz przyjaznej atmosferze na nowym specjalistycznym sprzęcie.

 


Badanie psychotechniczne trwa ok. 1 godziny i składa się z dwóch części:

 

CZĘŚĆ I - BADANIE TESTOWE:

            * badania osobowości i temperamentu - służą one do określenia predyspozycji osobowościowych

            * testy sprawności umysłowej - służą do określenia sprawności umysłowej, koncentracji i podzielności uwagi,

            * test uwagi - celem badania jest ocena podzielności uwagi oraz koncentracji w warunkach presji czasowej.

 

CZĘŚĆ II - BADANIE APARATUROWE:

    Sprawdza funkcjonowanie wielu procesów myślowych oraz sprawność psychomotoryczną.

1. Miernik Czasu Reakcji:

 Badanie reakcji prostej - ocena szybkości i równomierności psychofizycznej na bodźce.

 Badanie reakcji złożonej - ocena szybkości reagowania na bodźce dźwiękowe i świetlne w sytuacji złożonej.            

2.  Wirometr:

Badanie umiejętności spostrzegania ruchu, oceny prędkości obiektów, prawidłowego przebiegu procesu decyzyjnego.

3. Stereometr

Badanie to polega na sprawdzeniu umiejętności widzenia przestrzennego  niezbędnego do oceny wzajemnych odległości.

4. Ciemnia kabinowa:

Bada możliwości percepcyjne niezbędne do prowadzenia pojazdów w warunkach zapadającego zmroku, nocnych (pierścień Landolta) oraz badanie adaptacji wzroku po olśnieniach występujących na drodze (Noktometr)

5. Aparat Krzyżowy:

Badanie dla operatorów maszyn, osób pracujących na wysokościach. Służy do oceny badanego pod kątem szybkości reakcji psychomotorycznej w tempie narzuconym bądź swobodnym; koordynacji wzrokowo-ruchowej; szybkości i dokładności spostrzegania; podejmowania decyzji pod presji czasu oraz odporności na zmęczenie.

 

Korzystamy z licencjonowanych testów psychologicznych rekomendowanych przez
Polskie Towarzystwo Psychologiczne

Podstawy prawne:

  • USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.03.58.515 tekst jednolity z późn. zm.).
  • USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U.04.204.2088 tekst jednolity z późn. zm.).